Cyrtopodion kotschyi fitzingeri

Ägäischer Nacktfinger, Kotschy's Gecko:

 


Cyrtopodion kotschyi fitzingeri, Zypern / Cyprus

 


Cyrtopodion kotschyi fitzingeri, Zypern / Cyprus

 


Cyrtopodion kotschyi fitzingeri, Griechenland / Greece

 

Zurück / Back